Frihetstidens musikaliska miljö gav Bellman inspiration och spelrum

Melodilånen i de första visorna i Bacchi Orden (BO), Fredmans Epistlar (FE) & Fredmans Sånger (FS) visar att Bellman tidigt kände till många ledande tonsättare. Så småningom växte hans egen bekantskapskrets och han lärde personligen känna några av dem. Johann Heinrich Romans (1694 -1758) pionjärinsats för Sveriges musikliv medförde en betydligt mera omfattande musikalisk aktivitet…

En Tysk, en Amerikan och en Bellman…

Hur var Bellmans förhållande till världens presidenter? Ja, i första numret av Hwad Behagas, år 1781, omnämns förvisso ”General Washington”. Sedan är det mer eller mindre stopp. Men andra presidenter har hyllat Bellman! För några år sedan fick jag tillfälle att presentera Bellmans liv och leverne för dåvarande tyske förbundspresidenten Johannes Rau. Allt skedde under…

Behagas ett stycke presshistoria?

Som bekant har vårt medlemsblad en nästan lika ryktbar föregångare med samma namn, Bellmans egen – eller snarare delägda – skämttidning Hwad Behagas? I del XVIII av standardupplagan av Bellmans skrifter kommer den att tryckas om i sin helhet. Några notiser om tillkomsten kanske kan kittla nyfikenheten inför det evenemanget? ”Twänne Författare, som tilförene hwar…