Ordförande:Carina Burman 
Vice ordf, webbredaktör:Jennie Nell 
Sekreterare:Johan Frostegård 
Skattmästare:Kristian Gustavson 
Klubbmästare:Hans Jacob Bonnier 
Arkivarie:Olof Holm
Redaktör Hwad Behagas?Catharina Grünbaum 
Webmaster:Eva Frykevall 
Övriga ledamöter:Christian Bratt 
 Bengt Jonshult 
 Mikael Alm 
   
Revisorer:Lennart Schkuj 
 Lars Sundelind 
Revisorsuppleanter:Åke Forssell 
 Conny Roth 
Valnämnd:Göran Wessberg (sammankallande) 
 Olof Holm 
 Conny Roth