bellman11

Lika litet som Bellman själv, har Bellmanssällskapet någonsin haft en solid ekonomi. Till all lycka har vi liksom Bellman mött gynnare och välgörare som

Brandkontoret
Gottfrid Mattssons fond
Gunvor och Josef Anérs stiftelse
Humanistisk-Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet
Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur
Kungl. Patriotiska Sällskapet
Riksbankens Jubileumsfond
Rudolph Zimmer, Bayreuth
Stiftelsen Tornspiran
Sven och Dagmar Saléns stiftelse
Svenska Akademien
Vitterhetsakademien
Åke Wibergs stiftelse

Den som vill stödja Bellmanssällskapet med ett bidrag, såväl privatperson som företag/förening, sätter vänligast in vald summa på Bellmanssällskapets plusgirokonto 451950-0. Vid insättning från utlandet är vi tacksamma om den görs i form av EU-betalning. IBAN-kod: SE59 9500 0099 6034 0451 9500 och BIC-kod: NDEASESS. Inbetalning kan även göras till vårt bankkonto i SkandiaBanken, nr 9150-158.120-3. Eventuella frågor kring inbetalning besvaras av vår skattmästare Kristian Gustavson.

Meddela på inbetalningskortet alternativt via e-post till Olof Holm att det rör sig om en donation. Ange även på inbetalningskortet eller via e-post till Kristian Gustavson om du/ni önskar hamna på vår lista över donatorer eller vara anonym.