Välkommen till

Bellmans​​​​säll​skapet

Årsmöte 16 apr på Nedre Manilla

Årsmöte, bubbel och mingel för medlemmarna.
Läs mer här.

Släppfest 3 jun på Rönnells

Släppfest för Bellmansstudier 26 och en Bellmanbibliografi. Läs mer här

Kristinehov 5 jul & 9 aug

5/7 Tre trubadurer – Bellman, Taube, Cornelis. 9/8 Bellmanssällskapet och Par Bricole. Mer info kommer senare.