Bellmanssällskapet värnar intresset för Bellman, stödjer forskning och vårdar minnet av Sveriges internationellt mest kände 1700-talspoet.
Som medlem i Bellmanssällskapet håller du dig informerad om vad som sker inom Bellmanforskningen och inom utgivningen av ny Bellmanlitteratur och Bellmanmusik. Du får inbjudan till föredrag och konserter, ibland även utflykter och resor. Dessutom får du möjlighet att träffa författare, forskare, artister och Bellmanvänner från hela riket, stundom även andra delar av världen.

Bellmanssällskapet grundades i Stockholm den 4 februari 1919, på Carl Michael Bellmans födelsedag. Bland initiativtagarna fanns amatörforskaren Arvid Stålhane och litteraturprofessorerna Henrik Schück och Martin Lamm. Schück blev sällskapets förste ordförande och skrev dess stadgar. Författaren Erik Axel Karlfeldt formulerade inbjudan till medlemskap.

Bellmanssällskapets syfte var och är, att verka för ett levande intresse för Carl Michael Bellmans liv, diktning, musik och tid.

Som första och viktigaste uppgift åtog sig sällskapet att utge en ny, vetenskaplig upplaga av Bellmans samlade verk. Arbetet med den så kallade Standardupplagan (StU) påbörjades omgående. Redan 1921 utkom första bandet, Fredmans Epistlar och året därpå Fredmans Sånger. De två första utgåvorna har nu ersatts av nya editioner i modern vetenskaplig belysning: fyra volymer som docent Gunnar Hillbom ombesörjde med biträde av musikhistorikern James Massengale. Dessa utgavs 1990 – 1992 i samarbete med Bellmanssällskapet. Gunnar Hillbom hade dessutom huvudansvaret i sällskapet för utgivningen av Bellmans samlade skrifter. Serien slutfördes 2003 med totalt 20 volymer.

Bellmanssällskapet har också till uppgift att utforska Bellmans liv, dikt och tid. Därför tillkom skriftserien Bellmansstudier 1924, som fortfarande är under utgivning. Studierna, som hittills utkommit i 24 volymer, innehåller många av de senaste 90 årens mest betydande Bellmanartiklar. Övriga av sällskapets utgivningar inkluderar faksimiltryck, essäsamlingar samt det mycket populära Bellmanporslinet dekorerat av Yngve Berg.

Sedan 1992 utger Bellmanssällskapet ett medlemsblad, Hwad behagas?, namngivet efter den skämttidning Bellman utgav 1781. Medlemsbladet förmedlar såväl praktisk information som intressanta artiklar och notiser kring Bellman.

Bellmanssällskapet har även engagerat sig i olika former av musikutgivning, vilket påbörjades redan 1923. Sedan dess har LP-skivor, musikkassetter, videogram och CD-boxarna Alla Fredmans Epistlar och Alla Fredmans Sånger utgivits.

Några gånger om året inbjuds medlemmarna till föredrag av forskare och författare, till visaftnar, konserter och utflykter till Bellmananknutna platser med mera. Tidigare har även längre resor företagits, till Köpenhamn, Helsingfors, S:t Petersburg och Warszawa, där Bellman presenterats med föredrag och sång.

I mån av medel och möjligheter försöker Bellmanssällskapet också räcka en hjälpande hand åt dem som i andra länder värnar Bellman och Bellmanvisan. Sällskapet har systersällskap i ett flertal länder, och verkar för att öka det internationella utbytet mellan våra föreningar.