Hwad Behagas? var från början namnet på den skämttidning Bellman gav ut i 8 nummer under 1781. Torkel Stålmarck har skrivit en artikel om detta, som du kan läsa här. Sedan 1992 är det även namnet på Bellmanssällskapets medlemstidning som utkommer med 3-4 nummer per år. I bladet presenteras såväl medlemsinformation och kallelser till aktuella evenemang som intressanta nyheter och artiklar om och kring Bellman.
Redaktör: Catharina Grünbaum

Här nedan finner du äldre Hwad Behagas? i PDF-format.