Fredmans Epistlar och Fredmans Sånger är kanske Bellmans mest kända och mest älskade sångcykler. 
I Sverige har vi alla lite till mans ett alldeles särskilt förhållande till några av dem, ”Fjäriln vingad”, ”Gubben Noak”, ”Märk hur vår skugga”, och andra. De har under århundradena letat sig in i våra liv, blivit en del av vår kulturella identitet, och representerar Bellman i våra medvetanden.
Men av 82 epistlar och 65 sånger hörs sällan mer än ett dussin ur vardera samlingen som ständigt återkommer i såväl officiella som privata sammanhang, och endast ett fåtal av Bellmans övriga verk spelas i någon nämnvärd omfattning.

Bellman har emellertid så mycket mer att erbjuda ur sin rika produktion. Många av hans övriga verk är tonsatta och spänner över lång tid och över en rad ämnen: kontemplativa betraktelser, uppsluppna och skämtsamma parodier, lojala hyllningar till kung och hov, sköna arior, stämningsfulla visor, samt bröllops- begravnings- och måltidssånger av skiftande innehåll och karaktär.

Här har vi samlat en sångskatt av mindre kända Bellmanvisor. 
Förhoppningen är att fler skall upptäcka den rika värld av texter och musik som Bellman skapat, och kanske även få ett nytt perspektiv på de mest omhuldade epistlarna och sångerna i ett bredare sammanhang.

Alla sånger är exklusiva originalinspelningar för Bellmansällskapets hemsida.

Artister och sånger:Peter Collin

Trubadur och tonsättare. Peter Collin har tonsatt över 100 av Bellmans dikter ur 1861 års utgåva av Fredmans testamente. Ett urval av dessa spelades in 2015 i Atlantis Studio med Janne Hansson som ljudtekniker och med musiker ur Bo Kaspers Orkester och J.P. Nyströms. Skivan Vivat, klang! Carl Michael Bellman är producerad av Mats Schubert från Bo Kaspers Orkester och utgiven 2017 av Ladybird Records i samarbete med Naxos. 

Kontakt: Peter Collin, 070-692 94 59.

Där lejon de dansa med stopen (Fredmans testamente 36) 
StU XIV, s. 165. Inspelad 2015, Atlantis Studio. Peter Collin, sång, Mats Schubert, klaviatur, Göran Eriksson, fiol, Ulf. B. Jonsson, dragspel.

Det spädaste ögat knappt skådar sin dag (Fredmans testamente 169) 
StU XIII, s. 87f. Inspelad 2015, Atlantis Studio. Peter Collin, sång, Mats Schubert, klaviatur.

Vivat, klang, min vackra Gumma (Fredmans testamente 149) 
StU X, s. 4ff. Inspelad 2015, Atlantis Studio. Peter Collin, sång, Mats Schubert, klaviatur, Michael Malmgren, bas, Fredrik Dahl, trummor.Carl Håkan Essmar
Född 1965. Sångare och cisterspelare med inriktning på salongsmusik från den Gustavianska tiden. Använder tidstrogna instrument och ägnar sig gärna åt de mer ovanliga Bellmanvisorna.

Mer information på hemsidan: www.essmar.se

 Gubben är gammal, orkar ej valla 
StU VI, ur ”Divertissement på herr Hof-Gulddragaren Widmans 52de födelse-dag 7 dec. 1787”. Inspelad 25/1-07, Vallentuna, eget ackompanjemang på cister (kopia efter Kraft 1781)

 Märkvärdig är vist födslo-dagen 
StU VI, ur ”Divertissement på herr Hof-Gulddragaren Widmans 52de födelse-dag 7 dec. 1787”. Inspelad 25/1-07, Vallentuna, eget ackompanjemang på cister.

 Tvänne loppor kom att träta 
StU XIII n:o 41. Inspelad 25/1-07, Vallentuna, eget ackompanjemang på cister.

 Danska Kungen till mig sade 
StU XIII, n:o 8. Inspelad 23/2-07, Vallentuna, (till samma melodi som FE n:o 48), eget ackompanjemang på cister.

 Så lyser din krona nu, Kung Gustaf, dubbelt dyr 
StU VII n:o 11. (En av våra första kungssånger/nationalsånger.) Inspelad 16/2-07, Saltsjöbaden, ackompanjemang av Denise Engman på Stockholmsklaver,1788; Pehr Lindholm.

 Bond-visa vid slåtter-ölet på Fredrichshof 
StU VII n:o 23. Inspelad 16/2-07, Saltsjöbaden, ackompanjemang av Denise Engman på Stockholmsklaver,1788; Pehr Lindholm.

 Bonden nu ler åt himmelens skyar 
StU VII n:o 6.
Inspelad 16/2 2007, Saltsjöbaden, ackompanjemang av Denise Engman på Stockholmsklaver, 1788; Pehr Lindholm.

 Fader, omsorg haf om mig 
StU XV n:o 10. (Psalm intagen i provpsalmboken 1765.) Inspelad 15/2 2007, Fresta kyrka tillsammans med Maria Stoltz-Walforss på barockorgel; 1697.


Bo Forssell

Bo_F-ll_Trub-poseBo Forssell har under sina yrkesår varit verksam ömsom som lärare, ömsom som diversesysslare. Han började sin musikantiska bana med gitarr och banjo i 1940-talets skoljazzband i Stockholm. Framåt 1970-talet tog han upp vissång i allmänhet och Bellman-tolkning i synnerhet, bland annat i Den Bacchanaliska Kören, DBK och i ordenssällskapet Par Bricole. Han var även under fyra år medlem i Bellmanssällskapets styrelse i egenskap av redaktör för Hwad Behagas?

Bellmanskivan Porträtt av Bellman utkom 1999 och innehåller 23 Bellmansånger av och om Bellman. Nedan erbjuds några smakprov från skivan, som finns till försäljning via Bellmanssällskapet. Ytterligare Bellmantolkninga av Bo Forssell finns på CD:n Bellmans geografi.

Medverkar på Porträtt av Bellman gör Bo Forssell, Lars Hamnqvist, Bertil Allerstad, Mats Liljeholm, Erland Klingberg, Sören Sunmo, Anders Eriksson, Lars Ehlesjö, Lars Wedberg, Jan Trygve, Rune Henriksson, Affe Gleisner, John Bunta Horn, Karl Ragnar Byman, Claes Lindroth och Roger Palm.

Spåren återges med tillstånd från Bosse Forssell.

Ack döden är en faslig björn FS n:o 19

Ack så kall om sina händer StU XIII, s. 64, Secterns friarevisa

Om någon ränner mot mig StU III, s. 79, Måltidssång till Lovisa


Kristina Bennet Westre


Sångerska, körledare, programledare, m.m.
Utbildad musik- och litteraturvetare.
Aktuell 2011 med en Bellmanskiva, /Bellman är död. Länge leve Bellman!/ producerad av Thomas Tjärnkvist.


Kontakt: Kristina.BennetWestre@ur.seFäll dina ögon och skäms nu din tåssa – FE N:o 64, Rörande sista Balen hos Frömans i Horns-Kroken

SoundBort vid en grind uti en skog – FS N:o 24, Krogen

SoundMollberg satt i paulun – FE N:o 41


Anders Fröling
Trubadur, vispoet och artist. Har varit verksam som visdiktare och artist i 25 år och framträtt överallt där visan har en plats. Har en bred repertoar från renässansmusik till sånger av våra mest älskade poeter och även egna sånger och tonsättningar. Har gjort Bellmanskonserter tillsammans med bland annat Drottningholms barockensemble och medverkat i ett flertal divertissemang på Drottningholms slottsteater spelande rollen av Carl Michael Bellman.
Släppte CD-skivan Vågspel
Kontakt: 070 – 5232947

Böljan sig mindre rör StU V, s. 58f.
Inspelad 22/3 2007, Gustavsberg. Eget ackompanjemang på gitarr.

Hvem är som eij vår Broder mins?
StU V, s. 121f. Inspelad 22/3 2007, Gustavsberg. Bengt Jonshult, gitarr.Sten Magnus Petri:
Vissångare och trubadur med framför allt Bellman på repertoaren. 
Har framträtt i större och mindre sammanhang till eget ackompanjemang på gitarr och luta, men även tillsammans med andra musiker och ensembler. 
Utbildad litteraturvetare och etnolog, som har disputerat på en avhandling om Strindberg: ”Blås upp vind och gunga bölja”- August Strindbergs sagospel; Lycko-Pers resa, Himmelrikets nycklar, Abu Casems tofflor: sago- och sägenmotiv, narrativa grundmönster och mytisk initiationssymbolik, diss. Uppsala 2003. ”Blås upp vind och gunga bölja”- Supplement. August Strindbergs sagospel Svanevit: ett folkvisedrama, Uppsala 2004.
Aktuell med en Bellman-CD Nå, skrufva fiolen, utgiven av Konfonium Audio, distr. CDA.

Kontakt: sten.petri@skansen.se eller tel. 08 – 661 69 25

Samtliga visor inspelade i Konfonium Studio, Vällingby, 15/2 2007.
Ljudtekniker: Per Hallgren.

 Gustafs skål! 
StU VII n:o 9, eget ackompanjemang på cister.

 Är jag född, så vill jag lefva
FS n:o 16, Fredmans Sånger 1992, eget ackompanjemang på cister

 Bort med vett och sunda tankar 
StU XIV n:o 4, eget ackompanjemang på cister

 Se god dag min vän och frände
FS n:o 61, Fredmans Sånger 1992, eget ackompanjemang på cister

 Nota Bene
FS n:o 56, Fredmans Sånger 1992, eget ackompanjemang på gitarr

 Klinga nu med klarinetter
StU IV ur n:o 10, eget ackompanjemang på cister

 Klang med pukor och basuner
StU XIV n:o 53, eget ackompanjemang på cister

 Supa klockan öfver tolf
FS n:o 10, Fredmans Sånger 1992, eget ackompanjemang på gitarr

 Från min Bacchus till min flicka
StU XIV n:o 58, eget ackompanjemang på cister


Nis Bank-Mikkelsen
Dansk skådespelare, känd i Sverige för sina roller i filmer som Johannes hemlighet, Pelle Erövraren och Miraklet i Valby samt sina många TV-roller, bl.a. Aladdin, Matador, Riket I, Riket II, Krönikan m.fl. Härutöver har han lånat sin röst till otaliga tecknade filmer och medverkat i ett stort antal pjäser.

Bank-Mikkelsen utbildades vid Aarhus Teater och var anställd där mellan 1969-1978. Därefter har han varit engagerad av Café Teatret, Folketeatret, Gladsaxe Teater och Det Kongelige Teater. Han är även en flitigt anlitad uppläsare i olika sammanhang. Han har dessutom gjort sig känd som en av de främsta danska vissångarna tillika uttolkare av svenska visor (Bellman, Taube, Sjöberg). Bank-Mikkelsen var den förste att spela in Bellman på danska. 1982 kom hans första Bellmanskiva Nis Bank-Mikkelsen synger Bellman med 14 epistlar i översättning av Charles Kjerulf och Nis Bank-Mikkelsen. 2004 kom den firade cd:n Jeg elsker de skønne – men vinen endnu mer med Bank-Mikkelsens dramatiskt kraftfulla och lyriskt dynamiska tolkningar, samt med Jan Sommers och Bellmaniakvartettens livfulla arrangemang.

Signerade ex. av cd:n finns att köpa via Bellmanssällskapet. Se ”Försäljning”.

Kontakt: nisb-m@webspeed.dk

Hemsida: www.bellmania.dk

soundBrødre, ta’ fejl sagtens alle vi kan – FE n:o 35
FE90, s.108ff. Nis-Bank Mikkelsen och Bellmania, Jeg elsker de skønne – men vinen endnu mer
Publ. med särskilt tillstånd från Nis Bank-Mikkelsen och Bellmania.

soundMollberg sad i paulun – FE n:o 41
FE90, s. 133ff. Nis-Bank Mikkelsen och Bellmania, Jeg elsker de skønne – men vinen endnu mer Publ. med särskilt tillstånd från Nis Bank-Mikkelsen och Bellmania.

soundStrålende skat, engel du blide – FE n:o 72
FE90, s. 232f. Nis-Bank Mikkelsen och Bellmania, Jeg elsker de skønne – men vinen endnu mer Publ. med särskilt tillstånd från Nis Bank-Mikkel