Förteckning över Carl Michael Bellmans skrifter. Standardupplaga utgiven av Bellmanssällskapet

Hela standard upplagan med kommentarer finns tillgänglig på nätet samladeverk.bellman.org

I. FREDMANS EPISTLAR, Stockholm, Bonniers 1921 (ersatt som standard av FE90, se nedan)

II. FREDMANS SÅNGER, Stockholm, Bonniers 1922 (ersatt som standard av FS92, se nedan)

III. BACCHANALISKA QWÄDEN OCH EN STUF RIM, Stockholm, Bonniers 1925

IV. BACCHI ORDEN, Stockholm, Bonniers 1932

V. BACCHI TEMPEL, Stockholm, Bonniers 1935

VI. DRAMATISKA ARBETEN, Stockholm, Bonniers 1936

VII. DIKTER TILL GUSTAF III OCH KONUNGAHUSET, Stockholm, Bonniers 1938

VIII. DIKTER TILL ENSKILDA. I., Stockholm, Bonniers 1942

IX. DIKTER TILL ENSKILDA. II., Stockholm, Bonniers 1950

X. DIKTER TILL ENSKILDA.III., Stockholm, Bonniers 1957

XI. DIKTER TILL ENSKILDA.IV., Stockholm, Bonniers 1964

XII. DIKTER TILL ENSKILDA.V. Jämte Tillägg. DIKTER TILL KONUNGAHUSET Tillägg, Stockholm, 1974

XIII. UNGDOMSDIKTER. I. Dikter av blandat innehåll, Stockholm 1980

XIV. UNGDOMSDIKTER. II. Bacchanaliska visor, Stockholm 1994

XV. RELIGIÖS DIKTNING, Stockholm 1993

XVI. POLITISK OCH PATRIOTISK DIKTNING, Stockholm 2000

XVII. EFTERSKÖRD, Stockholm 2002

XVIII. HWAD BEHAGAS? – BREV OCH SKRIVELSER, Stockholm 1999

XIX. ÖVERSÄTTNINGAR, Stockholm 1997

XX. REGISTER, Stockholm 2003

(FE90): [Carl Michael Bellman] Fredmans epistlar, Text- och melodihistorisk utgåva med musiken i reproduktion efter originaltrycket, Textredaktör Gunnar Hillbom, Musikredaktör James Massengale, del I Texten; del II Musiken och kommentarer, Stockholm, Norstedts 1990

(FS92): [Carl Michael Bellman] Fredmans sånger, Text- och melodihistorisk utgåva med musiken i reproduktion efter originaltrycket, Textredaktör Gunnar Hillbom, Musikredaktör James Massengale, del I Texten; del II Musiken och kommentarer, Stockholm, Norstedts 1992