Joomla Templates Free by College Varsity Jackets

Styrelse

 

Ordförande: Carina Burman  
Vice ordf, webbredaktör: Jennie Nell  
Sekreterare: Jonas Nordin  
Skattmästare: Kristian Gustavson  
Klubbmästare: Hans Jacob Bonnier  
Arkivarie: Olof Holm
Redaktör Hwad Behagas?
Catharina Grünbaum  
Webmaster: Eva Frykevall  
Övriga ledamöter: Christian Bratt  
  Bengt Jonshult  
  Mikael Alm  
     
Revisorer: Lennart Schkuj  
  Lars Sundelind  
Revisorsuppleanter: Åke Forssell  
  Conny Roth  
Valnämnd: Göran Wessberg (sammankallande)  
  Olof Holm  
  Conny Roth