Lördagen den 25 Maj kl 16

En gudstjänst som Bellman hörde den.

Officianter är storkyrkokaplan Kristina Ljunggren och Par Bricoles storkaplan
Lars Christiansen.

Gudstjänsten kommer att hållas enligt Den svenska mässan från 1693, det
vill säga såsom Bellman hörde den på sin tid, fast något nedkortad. Vi kommer
att sjunga Bellmans psalm ”Fader, omsorg hav om mig”. Även annan
Bellmanmusik kommer att framföras, bland annat spelar domkyrkoorganisten
Mattias Wager Otto Olssons Bellmanpotpurri på orgel.

Par Bricoles kör under Ian Plaude medverkar.

Välkomna!

Similar Posts