Joomla Templates Free by College Varsity Jackets

Ska du analysera en epistel, en sång eller någon annan dikt av Bellman?

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Boucher
När du har fått en överblick över Bellman och hans tid, (Se Bekanta dig med Carl Michael Bellman!) kan du ta dig an den enskilda dikten genom att göra en grundläggande lyrikanalys. Det finns lika olika modeller för att göra en lyrikanalys . Här är en:
  1. Läs igenom dikten några gånger. Läs den högt de första gångerna så att du får en överblick över dikten, och hör hur orden låter. Anteckna dina första intryck.
  2. Vad har dikten för formell struktur? Är dikten skriven på ett speciellt versmått? Är den strofisk eller stikisk? Rimmad eller orimmad? Hur är strofer och/eller rader arrangerade? Är dikten berättande, dramatisk, lyrisk, didaktisk, erotisk, satirisk, eller något annat?
  3. Utröna vem som talar i dikten. Var uppmärksam på att poeten och diktrösten inte är samma sak. Poeten har skrivit dikten, men ’rösten’ i dikten är någon som inte nödvändigtvis behöver vara poeten själv, även om det är skrivet i jagform. (Att veta vem poeten var och var och när dikten är skriven kan underlätta förståelsen för vad som uttrycks i texten – all litteratur är tillkommen i en historisk, kulturell och social kontext, och att ha vetskap om denna kontext kan hjälpa dig med tolkningen av innehållet).
  4. Undersök miljön i dikten. Var och när utspelar sig handlingen? Kanske på en specifik plats som har bäring på tolkningen av budskapet? En dikt kan utspela sig när som helst, i dåtid, nutid eller framtid, på en verklig plats eller en påhittad. Miljön bidrar till diktens stämning och atmosfär och kan hjälpa dig förstå diktens budskap.
  5. Vilka är personerna i dikten? Är det en eller flera eller ingen? Om det är flera, vilken relation har de till varandra?
  6. Studera diktens bildspråk. Syftet med bildspråk är att väcka en känsla genom association hos den som läser. Leta efter liknelser, metaforer, metonymier, allegorier, symboler och liknande.
  7. Skriv ihop dina iakttagelser till en sammanhängande text. Ditt mål med texten skall vara att lyfta fram diktens motiv och tema, d.v.s. den situation som dikten gestaltar och det budskap och den stämning den ger uttryck för. Du skall också visa hur, d.v.s. med vilka retoriska och poetiska medel detta uppnås. Slutligen bör du redovisa dina egna åsikter om dikten, din analys, grundad på din läsning och upplevelse av texten, gärna i jämförelse eller kontrast med vad du vet om tiden och eller kontexten vari dikten tillkom.