Joomla Templates Free by College Varsity Jackets

Resurser!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 

Boktips

Afzelius, Nils, Myt och bild. Studier i Bellmans dikt, 2. omarb. uppl. (1964 [1945])
Afzelius, Nils, Staden och tiden. Studier i Bellmans diktning (1969)

Bellman sedd och hörd: porträtt, dokument och vittnesbörd, sammanställda av Leif Kretz, Sten Åke Nilsson, Torkel Stålmarck (1994)

Britten Austin, Paul, Carl Michael Bellman.Genious of the Swedish Rococo (1967)
Britten Austin, Paul, Carl Michael Bellman. Hans liv, hans miljö, hans verk, övers. Gun och Nils A. Bengtsson, (1970)

Den svenska litteraturen II, red. Lars Lönnroth & Sven Delblanc, (1988), s. 9-186, (1999), s. 275-442

Gustavian Opera. An Interdisciplinary Reader in Swedish Opera, Dance and Theatre 1771-1809, red. Inger Mattsson (1991)

Huldén, Lars, Carl Michael Bellman (1994)

Johannesson, Kurt, ”Bellman och ceremonierna” i Tio forskare om Bellman. Föredrag vid Vitterhetsakademiens symposium 15-17 september 1976,red. Horace Engdahl, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Filologiskt arkiv 20 (1977), s. 96-113

Lamm, Martin, Upplysningens romantik. Den mystiskt sentimentala strömningen i svensk litteratur, (1981 [1918]) Frihetstiden, del I, s. 137-320

Lamm, Martin, Upplysningens romantik. Den mystiskt sentimentala strömningen i svensk litteratur, (1981 [1918])) Gustavianska tiden, del II, s. 123-500

Landen, Leif, Carl Michael Bellman – En biografi (2008)

Larsson, Carl och Hellquist, Magdalena, Ordbok till Fredmans epistlar, Svenska vitterhetssamfundet (1967)

Levertin, Oscar, Teater och drama under Gustaf III. Litteraturhistorisk studie (1920), s. 5-254

Lönnroth, Lars, Ljuva karneval! Om Carl Michael Bellmans diktning (2005)

Musiken i Sverige II. Frihetstid och gustaviansk tid 1720-1810, red. Leif Jonsson och Anna Ivarsdotter-Johnsson, Stockholm 1993

Ny Illustrerad Svensk Litteraturhistoria (1967), andra bearb.uppl., s. 307-576

Ny Illustrerad Svensk Litteraturhistoria II, (1967), andra bearb. uppl., s. 89-303

Nyström, Marianne, Lovisa Bellman född Grönlund. En bok om Carl Michael Bellmans Hustru (1995)

Rangström, Lena, Hovets dräkter (1994)

Rangström, Lena, Kläder för tid och evighet (1997)

Skuncke, Marie-Christine & Ivarsdotter, Anna, Svenska operans födelse. Studier i gustaviansk musikdramatik (1993), s. 72-80, 100-113, 146-154, 181-194, 195-212, 222-225, 227-244, 299-302, 306-318

 

Internettips

Carl Michael Bellman samlade verk

www.samladeverk.bellman.org

 

Carl Michael Bellman Hemsida

www.bellman.net
Thord Lindés Bellmansida. Innehåller information om Bellmans liv och verk, texter och noter till bl.a. Fredmans Epistlar och Fredmans sånger, m.m.

 

Bellmankonkordansen

http://spraakbanken.gu.se/Bellman/
Hur ofta förkommer ordet ’ljusblå’ i Bellmans diktning? I vilken volym hittar man ’Papegoijaden’? Från vilken Epistel kommer citatet ”Gutår båd natt och dag”? Här kan du söka i Bellmans samlade verk.

 

Bellman, Projekt Runeberg
http://runeberg.org/authors/bellman.html
Projekt Runebergs Bellmansidor.

 

Sällskapet Gustafs skål!
http://www.gustafsskal.se/
Svenskt 1700-talssällskap. Verkar för att levandegöra 1700-talskulturen (främst den gustavianska) i avseende på klädedräkt, dans, musik, mat, sociala seder etc.

 

Stockholmskällan

http://www.stockholmskallan.se/

Nätresurs för lärare och elever i ÅK 6-gymnasiet där man kan söka texter, kartor, fotografier och andra källor som berättar om Stockholms historia.

 

Pied en l’Air
www.piedenlair.se
Stockholmsensemble som framför historiska danser i tidstypiska dräkter.

 

Eighteenth Century Resources
http://andromeda.rutgers.edu/~jlynch/18th/
Länksamling med webbplatser över hela världen om och kring 1700-talet.

 

18th Century English Music

http://www.rslade.co.uk/
Biografier över kompositörer, porträtt och illustrerade historiska kommentarer.

 

Statens ljud- och bildarkiv (gamla Bellmaninspelningar)

http://smdb.kb.se/
Här finns bl.a. ett arkiv med fonografcylindrar med flera Bellmaninspelningar från 1900-talets början.

 

18th Century Music

http://www.18thcenturymusic.com/
Interaktiv musikresurs på nätet.

 

Costume Society of America

www.costumesocietyamerica.com
Amerikanskt dräkthistoriskt sällskap som verkar för forskning kring kostymhistoria. Relativt stor onlinebokhandel.

 

La Couturière Parisienne
www.marquise.de
Informativ tysk sida om dräkthistoria från medeltiden till 1900-talet. Innehåller bl.a. artiklar, bilddatabas på historiska dräkter, tygmönster från olika epoker samt ”how to-guider” till olika epokers frisyrer, smink, klädsel etc.; bl.a. finns 1700-tals-recept på smink och parfym!

 

Durán Textiles AB
www.durantextiles.com
Laila Durán säljer nyproducerade tyger – silke och kattun – efter svenska 1700-talsmönster. Även knappar, band och andra accessoarer.

 

Encyclopedia Mythica
http://www.pantheon.org/
Webbaserat uppslagsverk med artiklar och förklaringar över världsmytologin och dess figurer. Egyptisk, Afrikansk, Asiatisk, Grekisk, Romersk, Nordisk mytologi.

 

Tidskriften Populär Historia (nätutgåva)

http://www.popularhistoria.se/

Sök på t.ex. Bellman eller annat ämnesord du är intresserad av, för att se artiklar om ämnet.

 

Museum

Nordiska museet

http://www.nordiskamuseet.se/

Dukade bord: http://www.nordiskamuseet.se/sok/dukade%20bord

 

Stockholms Stadsmuseum

http://www.stadsmuseum.stockholm.se/

 

Vin- och sprithistoriska museet

http://www.vinosprithistoriska.se/