Joomla Templates Free by College Varsity Jackets

Bellmanssällskapet

Carl Michael Bellman målad av P.Krafft d.ä. Carl Michael Bellman är den svenska litteraturens kanske mest originelle diktare. Han skapade en dikt- och sångskatt som blivit en del av vårt kulturella arv, och som ständigt sprider sig i allt vidare kretsar.

Hans mest kända verk, Fredmans Epistlar och Fredmans Sånger, är helt unika i den svenska visskatten och som sånglyriska cykler tillhör de världslitteraturen.

Men Bellman är så mycket mer än så. Med sitt allkonstverk Bacchi Tempel, sina satiriska prosatexter, brev, ca fyrtio religiösa och andliga dikter, ett tiotal dramatiska arbeten, och drygt ettusen dikter till såväl kung som vänkrets, är han en av det svenska 1700-talets bredaste diktare.

Carl Michael Bellman har någonting att säga människor i alla kulturer, i alla tider, om livet, kärleken och döden. I dag är hans lyrik översatt till cirka 40 språk och han har tolkare och vänner över hela världen.

Svenska Bellmanssällskapet har systersällskap i ett flertal länder, och verkar bland annat för att öka det internationella utbytet mellan våra föreningar.