Joomla Templates Free by College Varsity Jackets

Recension: "Strunt alt hvad du orerar" av Peter Lind

Artikelindex

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Avhandlingsförfattaren Peter Lind.  Foto: Uppsala universitet

 

Tidigare publicerad i TfL Tidskrift för Litteraturvetenskap 2014:3-4 ISSN 1104-0556, ss.141-143 och publicerad på Bellman.org med tillstånd från TfL.

© TfL och Jennie Nell 2014

 

Peter Lind, ”Strunt alt hvad du orerar”. Carl Michael Bellman, ordensretoriken och Bacchi Orden, Studia Rhetorica Upsaliensa 4, red. Otto Fischer, Uppsala: Uppsala universitet, 2014, 322 s. (diss. Uppsala)

 

Efter att länge ha förknippats nästan uteslutande med Fredmandiktningen,har Carl Michael Bellman (1740–1795) under de senaste tre decennierna ägnats flera studier som belyser andra delar av hans författarskap: 1986 studerade Sven Thorén Bellmans religiösa diktning, och 2004 försvarade Stefan Ekman sin avhandling om Bellmans gravdikter,för att bara nämna ett par. Den 4 april 2014 sällade sig Peter Lind till denna skara, då han försvarade sin doktorsavhandling om Bellmans Bacchi Orden vid Uppsala universitet.