82 epistlar, 65 sånger...och drygt 2000 andra verk!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Nu finns Carl Michael Bellmans samlade verk med kommentarer på nätet

Vår nationalskald Carl Michael Bellmans samlade verk har länge varit fördolda i antikvariatens och bibliotekens hyllor. Nyutgåvor har avlöst varandra, men dessa har nästan enbart bevärdigats den välkända Fredmandiktningen, vilket medfört att stora delar av ett världsunikt författarskap riskerat att falla i glömska. Den 4:e februari 2015, på Carl Michael Bellmans 275-årsdag, tillgängligjorde Bellmanssällskapet hela Bellmans kända produktion med kommentarer i digitaliserad form här på hemsidan.

 

– Att vi nu kan publicera och kostnadsfritt tillgängliggöra hela Carl Michael Bellmans kända – och till stora delar okända – författarskap med vetenskapliga kommentarer, i ett mycket läsvänligt Flipbookformat, gör att närheten till hela det storslagna författarskapet ökar. Vi är övertygade om att den nya tillgängligheten kommer att driva intresset för Bellman, säger Anita Ankarcrona, ordförande för Bellmanssällskapet.

Bellmanssällskapet äger rättigheterna till den så kallade Standardupplagan (StU) av Bellmans samlade skrifter. I takt med att intresset för Bellmans verk har ökat både nationellt och internationellt har Bellmanssällskapets hemsida blivit en mycket viktig och växande kunskapskälla för såväl musik- som litteratur- och tvärvetenskaplig forskning, och inte minst för förståelsen och upplevelsen av Carl Michael Bellmans mångfacetterade produktion.

”Det finns ej tid, som dessa toner söver,
Det finns ej land som deras like har”.