Joomla Templates Free by College Varsity Jackets

Smultronställen!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

TIPS!

Koppla av i sommar med bland andra Bellman i Litteraturbankens sommarantologi Smultronställen (Paulina Helgeson & Cai Alfredson, red)

Årsmöte 2017

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Gutår båd natt och dag!

Ett femtiotal besökare hade samlats i Bonnierfamiljens vackra representationsvilla Nedre Manilla på Djurgården den 23 april i år. Bellmanssällskapet höll ett snabbt exekverat årsmöte lett av ordföranden Mats Hayen. Tre nya styrelseledamöter valdes in: Jonas Nordin, Kristian Gustavson och Lena Willemark (mer om de nya i Notiser här på hemsidan). En tyst minut hölls för vår arkivarie Cecilia Wijnbladh, vars plötsliga bortgång i mars månad lämnade oss alla i bestörtning och saknad. Avgående vice ordföranden Henrik Mickos avtackades in absentia med en originalutgåva av Bellmans gynnare Anders Lissanders skrift om Jord-päron från 1773.

Underhållningen bestod av en 75 minuter lång föreställning med Bellmantolkaren Richard Forsgren, ackompanjerad av den unge jazzgitarristen Leo Krepper. Bland landets många lysande Bellmantolkare har Forsgren snabbt etablerat sig som en av de främsta. Han har utvecklat sina tidigare föreställningar i delvis nya riktningar och med strålande resultat.

Med ett antal Bellmanklassiker blandade med några mindre kända visor och upplästa dikter tog han publiken på en resa i epistelpersonernas erotiska och bacchanaliska med- och motgångar och i Bellmans egen personliga sorg över förlusten av sonen Elis.

Till de starkaste numren hörde ”Vaggvisa”, ”Värm mer öl och bröd”, ”Ach du min moder”, ”Bröderna fara väl vilse ibland” och den drastiskt komiska förstaversionen av ”Glimmande nymf”.

Som skådespelare kan Forsgren gestalta Fredmanfigurerna och deras sinnesstämningar och känsloskiftningar med kroppsspråk och mimik, så som visorna nog framfördes som salongsunderhållning på Bellmans tid och också av Bellman själv. Det ger en ytterligare dimension både till texterna och musiken.

Detsamma gör Leo Kreppers nyskapande gitarrarrangemang. Krepper tar sig an Bellmanmelodierna med känslighet och djärvhet. I hans nygjorda arrangemang av ”Märk hur vår skugga”  sammansmälter 1700-talets bruk av självständig ornamentation med jazzens bruk av synkopering i en oväntad, personlig och andlöst vacker tolkning.

Jag hoppas innerligt att Richard Forsgren fortsätter att utveckla epistlarnas personer och lär känna dem så långt det bara går för att gestalta dem i deras egen miljö. Det skulle gjuta nytt liv den ofta svårförståeliga epistelvärlden och ytterligare hjälpa den intresserade att skilja mellan den värld som Bellman skapade och den som Bellman levde i, vilka ännu i denna dag alltför ofta sammanblandas. Det vore också en utgångspunkt för Bellmantolkningen och en fantastisk plattform för såväl tradition som förnyelse.

Jennie Nell

Fredmans testamente briljant tolkat på årsmötet

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

av Hans Nilsson

Tidigare publicerad i Hwad Behagas? N:o 2 Anno 2016

Peter Collin med Göran Eriksson på fiol och Mats Schubert på klaviatur lägger nytt till Bellmans verk. Med hänsyn till Manillas sekretess har musikerna här försetts med helt annan bakgrund. Fotomontage: Tommy Grünbaum ©

Fredmans testamente är en samling texter som gavs ut långt efter Bellmans död. Det var litteraturhistorikern Per Adolf Sondén som påverkad av tidens Bellmanvurm samlade in och såg till att publicera skaldens efterskörd. P. A. Sondén var den förste som kritiskt granskade texterna, som gick tillbaka till handskrifterna och sökte äkthetsstämpeln hos de åtskilliga texter som cirkulerade och som sades vara av Bellmans penna. Sondén kallade sin utgåva, som kom i mitten av 1830-talet, Fredmans testamente.
Senare Bellmansforskare har kunnat visa att samlingen inte alltigenom bär äkthetens stämpel, men åtskilligt är tvivelsutan av Bellmans hand.
Ännu en samling av Bellmanstexter med samma titel, Fredmans testamente, gavs ut av Johan Gabriel Carlén 1861.
Nu äntligen har dessa texter lyfts fram i ljuset tack vare Bellmantolkaren Peter Collin, som nyligen framförde sina egna tonsättningar ur Fredmans testamente på Bellmanssällskapets årsmöte.

Läs mer: Fredmans testamente briljant tolkat på årsmötet

Återfunna melodier klingade i Börssalen

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Martin Bagge, föreläsare och trubadur, Jennie Nell, Sällskapets sekreterare, tillika notställ.
Foto: Anita Ankarcrona.

av Catharina Grünbaum

[Tidigare publicerad i Hwad Behagas N:o 1 Anno 2016]

Kunskap och konst förenades när Martin Bagge höll årets föreläsning till Olof Byströms minne den 7 februari. Lucidor, Runius, Wivallius, Dalin, Bellman och melodierna till deras dikter var ämnet.

Läs mer: Återfunna melodier klingade i Börssalen

Danska dikter om Bellman

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Jennie Nell

Carl Michael Bellmans 275-årsjubileum firas med bravur i vårt grannland. Som ett led i detta firande utlyste Selskabet Bellman i Danmark, på initiativ av dess ordförande Søren Sørensenen, en diktartävling över Bellman, som en markering av att danskarna kontinuerligt värdesätter Bellmans inflytande på danskt kulturliv. Utlysningen riktade sig till medlemmar av det danska Bellmanssällskapet, av Danskt-Svenskt Författarsällskap, och av Dansk Forfatterforenings lyriker. SBiD:s styrelse utsåg sedan de tre bästa dikterna ”om eller till Bellman”. Alla bidrag inkom och bedömdes anonymt. Den vinnande dikten lästes upp under Bellmandagen, som danskarna firade den 16 augusti 2015. De tre vinnande dikterna kommer att publiceras.

Läs mer: Danska dikter om Bellman

Recension: Gutår Båd Natt och Dag

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

av Jennie Nell

[även publicerad i Hwad Behagas? n:o 3-4 Anno 2015]

Richard Forsgren. Foto: Elisabeth Zeilon ©


Långt innan trubadurerna gjorde Carl Michael till sin var han skådespelarnas poet. De första uttolkarna av Bellmans visor var hans skådespelarvänner, inte minst Lars Hjortsberg, som var en av sin tids största skådespelare och som kom att bli en av de första betydande Bellmantolkarna.

Läs mer: Recension: Gutår Båd Natt och Dag

Recension: "Strunt alt hvad du orerar" av Peter Lind

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Avhandlingsförfattaren Peter Lind.  Foto: Uppsala universitet

 

Tidigare publicerad i TfL Tidskrift för Litteraturvetenskap 2014:3-4 ISSN 1104-0556, ss.141-143 och publicerad på Bellman.org med tillstånd från TfL.

© TfL och Jennie Nell 2014

 

Peter Lind, ”Strunt alt hvad du orerar”. Carl Michael Bellman, ordensretoriken och Bacchi Orden, Studia Rhetorica Upsaliensa 4, red. Otto Fischer, Uppsala: Uppsala universitet, 2014, 322 s. (diss. Uppsala)

 

Efter att länge ha förknippats nästan uteslutande med Fredmandiktningen,har Carl Michael Bellman (1740–1795) under de senaste tre decennierna ägnats flera studier som belyser andra delar av hans författarskap: 1986 studerade Sven Thorén Bellmans religiösa diktning, och 2004 försvarade Stefan Ekman sin avhandling om Bellmans gravdikter,för att bara nämna ett par. Den 4 april 2014 sällade sig Peter Lind till denna skara, då han försvarade sin doktorsavhandling om Bellmans Bacchi Orden vid Uppsala universitet.

Läs mer: Recension: "Strunt alt hvad du orerar" av Peter Lind

82 epistlar, 65 sånger...och drygt 2000 andra verk!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Nu finns Carl Michael Bellmans samlade verk med kommentarer på nätet

Vår nationalskald Carl Michael Bellmans samlade verk har länge varit fördolda i antikvariatens och bibliotekens hyllor. Nyutgåvor har avlöst varandra, men dessa har nästan enbart bevärdigats den välkända Fredmandiktningen, vilket medfört att stora delar av ett världsunikt författarskap riskerat att falla i glömska. Den 4:e februari 2015, på Carl Michael Bellmans 275-årsdag, tillgängligjorde Bellmanssällskapet hela Bellmans kända produktion med kommentarer i digitaliserad form här på hemsidan.

 

– Att vi nu kan publicera och kostnadsfritt tillgängliggöra hela Carl Michael Bellmans kända – och till stora delar okända – författarskap med vetenskapliga kommentarer, i ett mycket läsvänligt Flipbookformat, gör att närheten till hela det storslagna författarskapet ökar. Vi är övertygade om att den nya tillgängligheten kommer att driva intresset för Bellman, säger Anita Ankarcrona, ordförande för Bellmanssällskapet.

Bellmanssällskapet äger rättigheterna till den så kallade Standardupplagan (StU) av Bellmans samlade skrifter. I takt med att intresset för Bellmans verk har ökat både nationellt och internationellt har Bellmanssällskapets hemsida blivit en mycket viktig och växande kunskapskälla för såväl musik- som litteratur- och tvärvetenskaplig forskning, och inte minst för förståelsen och upplevelsen av Carl Michael Bellmans mångfacetterade produktion.

”Det finns ej tid, som dessa toner söver,
Det finns ej land som deras like har”.

 

 

”Hvad du min syn behagar, Du lilla vackra bref!”

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ur Lust-spel den 17 juli 1790 (StU VI)

av Jennie Nell

[publicerad i Hwad Behagas? N:o 1 Anno 2014]

Kronor 31 900 – det är ungefärligen vad 100 riksdaler banco i slutet av 1700-talet hade varit värda i dag. En imponerande summa att klistra på ett brev. Men nu gäller det i stället 100 moderna riksdaler som man i Bellmans namn kan pryda sina försändelser med.

Den 27 mars i år släppte nämligen Posten ett nytt Bellmanfrimärke med valören 100 kronor. Det är det sjätte i raden av märken med Carl Michael Bellman som motiv. År 1940 kom två, med valörerna 5 och 35 öre. År 1990 befann sig Bellman i sällskap med Evert Taube i en utgivningsserie där Peter Dahls epistelmotiv användes på märken med valören 2,50 kronor (Ep. 6, 23 och 33), och 2006 samsades 1700-talskompositörerna Mozart, Kraus och Bellman på ett frimärke värt 10 kronor.

Läs mer: ”Hvad du min syn behagar, Du lilla vackra bref!”

Pastoralt med Martin Bagge

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Sjung herde i lunden och qväd!

Carl Michael Bellmans pastoraler var temat för Bellmanssällskapets höstkonsert den 12 oktober 2014. Sällskapets Hans-Jacob Bonnier hade upplåtit Nedre Manilla på Djurgården som stilfull inramning.

Läs mer: Pastoralt med Martin Bagge