Christopher O'Reagan om Bellman

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

”Redan 1804 konstaterade en utländsk resenär på besök i Stockholm att Bellman var en skald
av första rang, ’vars stora natur- och snillegåvor endast få av hans landsmän rätt kunna fatta’
och att ’det inskränkta vardagsförståndet skall hos Bellman ej finna annat än skämt och
kvickheter, men den som har en mera fin och ädel känsla skall överallt i hans arbeten
igenfinna det tragiskt höga’. Vad annat kan man göra än att instämma?”

Christopher O'Reagan

Fotograf: Pelle Piano