Carolina Rediviva

Lördagen den 11 november kl 13-15

Tidskriftsläsesalen, Uppsala universitetsbibliotek Carolina Rediviva.

Fyra sjuttonhundratalsforskare från olika ämnen berättar om sina projekt.
Tonvikten läggs på hur man gör material från Bellmans tid (handskrifter, tryck och musikalier) tillgängligt genom digitalisering. Vi rör oss i lärda miljöer, vid universitet och hov, och som sig bör avslutar vi med Gustaf III och den gustavianska samlingen, som förvaras på Uppsala universitetsbibliotek.

  • Peter Sjökvist: Samuel Älfs samling av latinsk poesi
  • Anna Fredriksson: Uppsala universitets dissertationer
  • Maria Schildt: Musik vid hov och universitet under frihetstiden
  • Johan Sjöberg: Av Gustavs hand

Bellmantolkningar av Värmlands nations orkester Värmeslaget.

Välkomna!

Similar Posts